Renter på forbrukslån

Renter på forbrukslån kan variere fra långiver til långiver. Hvilken rente du vil få tilbud om vil naturlig nok vaiere og det er en god ide å sammenligne de ulike rentene før du velger et SMS lån på minuttet i Norge. Den nominelle renten vil stort sett være avhengig av hvor stor risiko det er for banken å låne ut penger til deg, men den effektive renten vil også være påvirket av andre omkostninger, som termingebyr og kostnader forbundet med opprettelse av lånet.

Den nominelle renten

Nominell rente på forbrukslån på forbrukslån, som du får tilbud om, vil variere veldig fra selskap til selskap. Det som er fidusen med den nominelle renten, er at den virker tilsynelatende lav, men når alle omkostninger blir tatt med i regnestykket, er det ikke sikkert at en lavere nominell rente gir deg lavest kostnader.

Den nominelle renten blir fastlagt av hvilket tilbud banken gir deg og blir stort sett bestemt ut i fra en totalvurdering av økonomien din. En totalvurdering av økonomien din avgjøres av mange forhold:

  • Hvor stor inntekt du har.
  • Hvor mange faste utgifter du har.
  • Hvor mye gjeld du allerede har påtatt deg.
  • Er du en god betaler?

Det siste punktet kan være vanskelig å bestemme for et finansieringsselskap som ikke kjenner deg og din betalingshistorikk. Derfor, er det veldig vanlig (alle gjør det), at det blir foretatt en kredittvurdering av deg. Her spiller det inn andre parametere:

  • Din alder.
  • Hvor lenge du har bodd på samme adresse.
  • Gjeldsgraden din.
  • Fast ansettelsesforhold.
  • Er du registrert med betalingsanmerkning?
  • Har du norsk statsborgerskap?

Listene over ikke komplette og hvilke forhold som tas med kan variere fra selskap til selskap. Minstekrav til inntekt osv. er også veldig varierende, så det finnes ikke noe fasitsvar.

Effektiv rente på forbrukslån

Den effektive renten på et forbrukslån gir deg beste indikasjon på hvor mye lånet vil koste deg totalt, når alt av utgifter er tatt med i beregningen. Utgiftene som spiller inn er typisk gebyrer som opprettelse og terminkostnader.

Har du en god oversikt over hvor mye de effektive rentene er på ulike lån, så kan du spare mange penger allerede der. Det er viktig at du setter deg godt inn i betingelsene slik at du sparer mest mulig penger. Noen ganger kan du også selv påvirke den effektive renten ved å be om e-faktura eller at du unngår purringer. Selv om det dreier seg om mindre beløp her og nå, så blir det hurtig til en relativt betydelig sum over tid. Den effektive renten er kun en indikasjon på hvor mye du skal forvente å betale, men hvis du ikke oppfyller dine egne forpliktelser, kan den effektive renten raskt endre seg i sin disfavør.

Hvis du vil spare penger på effektive renter, er det lurt å sammenligne de beste tilbud som er på markedet. Innhent flere tilbud og be om å få opplyst effektiv rente og alle kostnader forbundet med å låne. Da vet du nøyaktig hvor mye penger du kan forvente å bruke på opprettelse av lånet, utgifter hver måned og eventuelt andre gebyrer. Du kan også få opplyst om du kan få avdragsfrie perioder osv. Det kan være nyttig i perioder hvor du har behov for litt ekstra spillerom i økonomien.

Hvordan finne beste renter på forbrukslån

Den vanligste metoden for å sammenligne renter og kostnader på et lån, er å hente inn flere tilbud samtidig. Da får du en god oversikt over hvor landet ligger og gir deg flere valgmuligheter.

Det er så mange aktører som tilbyr forbrukslån, at det er fristende å kalle det en jungel. Det er blitt mange finansieringsselskaper med tiden, som alle har sine fordeler og ulemper. Du bør sette deg inn i hvilke betingelser som gjelder for akkurat det selskapet du vil låne penger fra, fordi det kan ha betydning for din privatøkonomi.

Det er også ulike krav til deg som låntaker. Hvor stor inntekt og gjeldsgrad du har vil påvirke renten på lånet. Har du en sunn og god økonomi vil du ha et større forhandlingsgrunnlag når du sender ut lånesøknaden og det kan være verdt det i det lange løp, hvis du benytter deg av denne muligheten til å presse ned renten.

Sammenlign renter på forbrukslån

Sammenlign renter på forbrukslån slik at du sparer mest mulig penger. Det er mange måter å sammenligne lån på. Du kan enkelt søke opp de forskjellige selskapene og sende inne en søknad til hver enket. Da får du ulike tilbud som du kan forholde deg til og plukke ut det best tilbudet. En annen, og mer effektiv metode, er å la noen gjøre jobben for deg ved å sende ut tilbud til flere aktører samtidig. Dette er utrolig tidsbesparende og du får tilgang til flere unike tilbud, spesialtilpasset deg og din økonomi.

Det koster ingenting å sende ut en uforpliktende søknad eller å få noen andre til å gjøre det for deg. Du forplikter deg ikke til å låne før du har sendt inn et signert gjeldsbrev. Benytt deg av muligheten til å sammenligne tilbud, fordi du kan spare mye penger på å finne et lån som gir deg best mulig betingelser ut i fra din nåværende økonomi.

Spar penger før du låner

Renter og antall år du betaler ned på lånet, vil avgjøre hvor mye det faktisk koster deg totalt å låne penger. Hvis du har god oversikt over de mulighetene du har, er det mye penger å spare på forholdsvis lite arbeid. Tenk på at du tross alt skal sitte med dette lånet i antageligvis en lengre periode. Da er det lurt å ha de beste vilkårene på plass når du låner, slik at du vet du får mest mulig ut av hver krone.

Lånte penger gir deg også skattefordeler når du betaler inn på renter. Du får fradrag på renter når du får skatteoppgjøret og det er viktig at du innhenter opplysninger om dette. De fleste långivere vil sende deg en oppsummering via posten og leverer inn opplysninger til skatteetaten, så du slipper å gjøre denne jobben selv. Er det et utenlandsk finansieringsselskap skal du selv sende inn opplysninger om fradragsberettigede renter.